Privacy Verklaring

Staco BV. Privacy Verklaring

Privacy Statement Staco BV  

Artikel 1: Inleiding  

Dit is de Privacy Statement van Staco B.V. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Staco  B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

 Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens 

 Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Staco B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

 Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

  • Het verlenen en factureren van onze diensten; 
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; 
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan; 
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Staco B.V. te kunnen uitvoeren; 
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; 
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen. 

 Artikel 3: Minderjarigen 

 Staco B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen 

 Artikel 4: Beveiliging 

 Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser. 

 Artikel 5: Gegevens van websitebezoek 

 Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. 

 Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage 

 Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via de email. .  

 Artikel 7: Delen met anderen 

 Staco B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 Artikel 8: Wijzigingen 

 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina 

Laatst aangepast op 25 mei 2018